FIRMAPRESENTASJON   

   
Daglig leder og innehaver, siv.ark. MNAL Per Martin Landfald


Velkommen til PML ARKITEKTUR AS!

Et godt prosjekt utvikles ikke av arkitekten alene. I vår arkitekturprosjektering vektlegger vi godt samarbeid med oppdragsgiver (byggherre), rådgivende konsulenter og håndtverkere.
Kommunikasjon er nøkkelen til suksess i ethvert samarbeidsprosjekt, og gjennom vår erfaring ser vi at vi har mye å tilby også på den siden av faget.
Ved valg av PML ARKITEKTUR til utvikling, prosjektering og oppfølging velger du en god samarbeidspartner og lagspiller for realisering av din drøm og ditt prosjekt.

Kontoret  er stolte av å se tilbake på en ganske omfattende produksjon av kvalitative prosjekter innen en rekke typer bygg og anlegg siden oppstarten i 2005.
Samtidig gleder vi oss til å se hva fremtiden vil bringe av prosjekter, både realisering av de vi nå har under planlegging, og (ikke minst) de vi ikke har fått enda men som fremtidige oppdragsgivere ville kunne komme med!

Vi ønsker alle som har drømmer om eller behov for et godt prosjekt eller god arkitektur velkommen til å diskutere dette med oss!

Her følger en kort presentrasjon av kontoret og hva vi står for:


KONTORET

PML ARKITEKTUR er et kontor som har kompetanse i og kan ta på seg alle typer arkitektoppdrag.
For tiden er privatboliger og fritidsboliger vårt hovedsatsingsområde.
Vi har bred erfaring med både nybygg og ombygging av eksisterende bygg, og vektlegger gode rasjonelle løsninger, gode romopplevelser, godt forhold mellom interiør oig eksteriør, og byggets forhold til landskap og nabolag.
Vi liker å karakterisere arkitekturen vi tilbyr som en "human modernistisk arkitektur", som tar vare på og utnytter oppgavens og stedets potensial maksimalt, med alltid på en måte som setter  mennesket og menneskets opplevelse i fokus.
 
I tillegg til boliger og fritidsboliger er utstillinger og bygg innen kultursektoren noe av det vi jobber mye  med, og vi liker å jobbe med landskap og hage som integrert del av våre prosjekter.
PML ARKITEKTUR tilbyr personlig engasjement, tett og profesjonell oppfølging, og prosjekter på høyest mulig faglig nivå.


KONTAKTINFORMASJON


Kontoret holder til i Rådhusgaten 30a i sentrum av Oslo, og kan nås på telefon 41 51 99 61 (Per Martin Landfald) eller mail permartin@pmlark.no


PROSJEKTERINGS- OG BYGGEPROSESSEN

Et byggeprosjekt går gjennom en rekke faser. PML ARKITEKTUR bistår oppdragsgiver med prosjektering og oppfølging av prosjektet fra første skisse til ferdig bygg, og tar normalt på seg  rollen som ansvarlig søker (myndighetskontakt).
Vi sørger også for gode anbudsunderlag og bistår oppdragsgiver i vurdering av tilbud fra entreprenører/byggmestere som deltar i anbudsrunder for prosjektene.VÅR VISJON OM 
ARKITEKTUR SOM DEL AV LANDSKAPET OG NATUREN

PML ARKITEKTUR ønsker å satse på en miljørettet, sterk og tidløs arkitektur.
Med begrepet miljø mener vi i denne forstand  noe som handler om langt mer enn CO2 og energi. Miljø representerer natur, sted, årstider, skiftende vær, funksjon, kultur, sosiale rammer og opplevelser, altså summen av alle ytre omstendigheter som omgir oss.

Begrepsbruk som  "bylandskap", "kontorlandskap", "bymiljø", "bygningsmiljø", "bomiljø", "arbeidsmiljø", "oppvekstmiljø", "offentlige møteplasser", "urbane rom", "landskapsrom" etc. sier allerede noe om arkitekturens kobling til naturen, miljøet og omgivelsene.
God arkitektur er varig arkitektur, og varig arkitektur er miljøvennlig. Ved å skape arkitektur som gir gode fornemmelser av "her og nå" i et tidløst perspektiv ønsker vi å bidra til en nærere kontakt mellom menneske, tid og sted, og dermed også mellom menneske og natur.

Selv om PML ARKITEKTUR er opptatt av og og leverer formsterke prosjekter, er ikke målet vårt med arkitekturen at den primært  skal handle om arkitektonisk form. Kontoret ønsker å tilby en ikke-formalistisk arkitektur der  den gode formen skal være et naturlig produkt av viktigere innfallsvinkler.
Kontoret ønsker å utvikle arkitektur som virker selvfølgelig og logisk, arkitektur som representerer noe like grunnleggende,  elementært, kjent, trygt, godt og tidløst som grunnelementene selv:   Jord , luft, ild, vann.KVALIFIKASJONER OG HISTORIKK

PML ARKITEKTUR  drives av siv.ark. MNAL Per Martin Landfald, som har sin arkitektutdannelse fra Trondheim (NTNU 1989-96) samt TU Berlin (1993), og som siden 1996 har jobbet uavbrutt som prosjekterende arkitekt.
Per Martin Landfald jobbet før oppstart av egen virksomhet  tilsammen 8 år på noen av landets beste arkitektkontor (bl.a arkitektkontorene Lund & Slaatto Arkitekter AS og Reiulf Ramstad Arkitekter AS), der han bl.a har jobbet mye med store byggeprosjekter innen kultur, transport, undervisningsbygg og bolig. Per Martin Landfald har gjennom sin praksis solid erfaring i tverrfaglig samarbeid og prosjekteringsledelse.

PML ARKITEKTUR ble etablert  i 2004, først som enkeltpersonsforetak, nå som aksjeselskap (siden 2011/12).
Kontoret er organisert som et samarbeidende kontor. En rekke faste samarbeidspartnere og free-lancere har vært med på å utvikle kontorets prosjekter der det har vært behov for eller ønske om det.
Vi er lokalisert i et arkitektfellesskap i Rådhusgaten 30a sentralt i Oslo sentrum, og
 har nødvendig  godkjenning for rolle som ansvarlig prosjekterende og rolle som ansvarlig søker.   


ARKITEKTKONKURRANSER

Deltagelse i arkitektkonkurranser er et viktig satsingsområde for kontoret, både for å få oppdrag, for faglig utvikling og for å teste nivå med de beste i bransjen.
Kontoret har siden oppstart i 2004 deltatt i en rekke åpne arkitektkonkurranser og noen inviterte konkurranser, og flere av kontorets prosjekter er resultat fra seiere i disse
PML ARKITEKTUR  har gjennom gjennom konkurransedeltagelse markert seg som et av de kontorene i Norge som har gjort seg sterkt bemerket med både premier, innkjøp og hedrende omtaler.
Av disse kan nevnes:

-    Ny ambassadørbolig i Sofia, 1. premie i åpen internasjonal arkitektkonkurranse 2005
-    Moderne boformer på landsbygda, 2. premie i åpen internasjonal arkitektkonkurranse 2007
-    Vernebygg over vasshjulet på Lotsby, 2. premie i åpen arkitektkonkurranse 2008
-    Ny bypark på Nedre Foss (Grünerløkka), innkjøp i åpen internasjonal arkitekrtkonkurranse 2008
-    Ny kirke på Bøler, hedrende omtale i åpen internasjonal aritektkonkurranse 2005
-    Utstilling i og ombygging av Båthallen Norsk Maritimt Museum, 1. premie i invitert  konkurranse 2010SAMARBEIDSPARTNERE PML ARKITEKTUR:

PML har siden oppstarten samarbeidet med følgende firmaer og personer innen prosjektutvikling, arkitektur:

-    William Faiminer (freelance-arkitekt)
-    Lasse Altern Halvorsen, siv.ark og utstillingsarkitekt  (pågående samarbeid og fast samarbeidspartner)
-    Eli Goldstein (freelance-arkitekt)
-    a-tract as
-    Pethon Arkitektur
-    Mattis Fosse (3d-illustrasjoner)
-    April Arkitekter AS
-    N1 Arkitekter
-    Trifolia Landskapsarkiteter
-    Carl Patrik Larsson, siv.ark.
-    Ullrich Mende, siv.ark

-    Kjell Kristian Karlsen, siv.ark.
-    Nils Herland. siv.ark.
-    Grethe Brox-Nilsen  (3D-design)
-    Carl Nissen Love, industridesigner/kunstner/modellbygger
-    Truls Hagbarth Grimstad, siv.ark  (3D-illustrasjoner og prosjektering)
-    Anders Lian, 3D-illustrasjoner (Lian Design)
-    Tormod Førre, siv.ark
-    Cecilie Wille, siv.ark.   (nå Morfeus Arkitekter)


PML benytter følgende faste konsulenter innen byggteknologi/statikk:
-    Dr. techn. Kristoffer Apeland as, Oslo (RIB)
-    Siv.ing. Will Arentz, Drammen (RIB)
-    Ingenia (RIV)
-    Norconsult (RIE)
-    Multiconsult (RIBr, RIAk)