P M L    A R K I T E K T U R   A S
                

BYGG - BYGGEKUNST - KUNST 

A r k i t e k t u r  -   U t s t i l l i n g s a r k i t e k t u r   -   I n t e r i r   -   L a n d s k a p

 

Vr pasjon er arkitektur med poetiske og praktiske kvaliteter.
Gode rom, moderne form, gode materialer, fine detaljer,
og godt forhold til natur og omgivelser. F i r m a p r e s e n t a s j o n

 N y h e t e r

 T r y k t e   p u b l i k a s j o n e r


 Kontakt:    PML Arkitektur as, Markveien 60, 0550 Oslo,   tlf.: 41 51 99 61,  mail: permartin@pmlark.no 


 P M L   A R K I T E K T U R  p    I n s t a g r a m  #PMLARKITEKTUR


 P M L   A R K I T E K T U R   p    F a c e b o o k  

 P M L   A R K I T E K T U R   p    A r c h e t i z e r

 P M L   A R K I T E K T U R   p    A r c h i l o v e r s  


 P r e s e n t a t i o n  i n   e n g l i s h    (article in Scan Magazine, oct . -13)

Link til kunstgruppen BK2L