Arne Garborgsvei 29, Lørenskog

Ny enebolig med garasje på Fjellhamar, Lørenskog.
Et lite hus der fokus er lagt på materialer og detaljering. Det enkle volumet består av en sokkeletasje i ubehandlet plass-støpt betong,
og en hovedetasje kledt i sibirsk lerk. Hele hovedetasjen er et åpent kjøkken/stue-areal, kun delt av med trappen i midten og med store skyvedører.

Ferdigstilt 2008/2009


Planløsning hovedetasje (oppe)


Planløsning sokkeletasje (nede, med soverom og inngang)


  Hovedetasjen oppe er organisert som en åpen planløsning med kjøkken og stue. Trappen som går opp i midten gir sirkulasjonsmulighet.
 Kjøkkenet henvender  seg mot terrassen i hagen med skyvedørsfelt.
 


 
Fra inngangen nede. De tre barnesoverommene bak orange vegg til venstre (trappen opp til hovedetasjen til høyre)
Gelenderet rundt trappen med glassnisjer og arbeidspult.
Stue sett fra kjøkken
 Fra kjøkkenet ser man ned til inngangspartiet
Tomten er en fraskilt del av en større hage tilhørende nabohuset fra 50-tallet. Huset er plassert slik at sol og utsikt utnyttes best mulig ,
og slik at ingen hus mister siktlinjer
        Fasade mot vest
 Fasade mot sør