"BORGEN MULTIKULTURSCENE", Bjørvika, Oslo.

Ideprosjekt 2007- (pågående lobby)

Polemisk illustrasjonprosjekt i diskusjonen om bjørvikaplanens faktiske innhold.
I media får man et inntrykk av at byplanlegging handler om gesimshøyder og byggebredder.
Men byplanlegging handler som arkitektur i vel så stor grad om funksjon og innhold.

Dette prosjektet går inn og diskuterer en mulig bevaring og ombygging av "Borgen" til kulturscene.
Bygget vil danne font i den planlagte Nyland alle, og sammen med operaen og det planlagte historiske museum i Middelalderparken kan det
dannes en sterk kulturakse fra øst til vest i Bjørvika...

Les vår kronikk i Aftenposten fra 2007:  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1714034.ece