Berg Studentby, åpen internasjonal arkitektkonkurranse, 2007
Prosjektert i samarbeid med arkitekt Ullrich Mende

Den eksisterende Berg Studentby i Trondheim skal rives og erstattes med en studentby (studentboliger) dobbelt så stor som eksisterende.
I den forbindlese ble det avholdt åpen arkitektkonkurranse med målsetting om nyskapende og økologisk arkitektur.
Vårt forslag består av en lang struktur som omkranser tomten og skaper et indre landskapsrom med sosiale og romlige kvaliteter.
Mindre bygningsenheter i sentrum bryter ned skalaen på det store anlegget. Bygningsmassen består av ulike typer studentkollektiver.