Bergslia 21 - Oslo

Tilbygg til enebolig fra 50 tallet.

Tilbygget ligger i bratt skråning ned mot veien, og inneholder garasje på gateplan. Gjestehybelen over garasjen henger sammen med hovedhusets underetasje, men har egen inngang  via trapp opp langs tilbygget på utsiden
Over tilbygget er det takterrasse som henger funksjonelt sammen med hagen utenfor husets hovedetasje.

Støttemurer og sokkel rundt garasje er i ubehandlet plateforskalet betong. Fronten av gjestehybelen mot gaten er i oljet eik.
Beslag av zink, rekkverk rundt takterrassen av innspent glass.