Bjørnerabben 35 - Oslo

Huset ble utvidet med tilbygg mot veien. Inngang ble flyttet til gavl, og større vinduer gir nytt preg til fasaden og gir god kontakt mellom interiør og eksteriør.
Ferdigstilt 2015/2016