"KOLLEKTIV INDIVIDUALITET"
2. premie i åpen internasjonal arkitektkonkurranse, 2007 (64 innleverte forslag)

Prosjektert i samarbeid med arkitekt Ullrich Mende
Oppdragsgiver: BLILYST
Konkurransen handlet om utvikling av moderne boløsninger for landsbygda.

Grunnlaget for besvarelsen og prosjektet er at ønske om bofeste på landsbygda følges av ønsket om eneboligen som boform, og besvarelsen tar på
alvor bilens betydning for livet der.
Prosjektet viser hvordan man med en alternativ organisering av boligbebyggelsen  kan bevare mer fri natur (til forskjell fra typiske boligfelt) og
opparbeide et godt sosialt miljø i utomhusområdene,  samtidig som den individuelle frihet i utforming og utvikling av den individuelle boligen opprettholdes.
Tomten ligger i Sør-Trøndelag, og bebyggelsens lineær-struktur bygger på referanser til den tradisjonelle "trønderlåna".