Hedrende omtale i åpen internasjonal konkurranse om ny kirke på Bøler,  2005

Konkurransen var den nest største konkurranse i Norge gjennom tidene med 142 innleverte forslag.
Prosjektets utforming representerer en syntese mellom tradisjon og nytenking. Den tradisjonelle formen blir et produkt av konstruktive bånd som kler volumet. Mellomrommene fylles med glass i ulike farger, og danner et spektakulært interiør med assosiasjoner til både natur/lys-opplevelser og tradisjonell kirkeglasskunst.
Byggets plassering på tomten understreker landskapets topografi og dramatikk og lager romlige kvaliteter i relasjonen bygning/landskap.

KONKURRANSEJURYENS KOMMENTAR TIL PROSJEKTET:

Motto: ONE LOVE, HEDRENDE OMTALE
Forfatter: Sivilarkitekter MNAL Kjell Kristian Karlsen og Per Martin Landfald, samt arkitekt Tormod Førre

Prosjektet ONE LOVE hedres for forslagets gode forståelse av tomtens kvaliteter og anleggets følsomme plassering i terrenget. Kirketorvet og bevegelsen inn mot kirken virker svært overbevisende. Kirkesalen er formet som et rolig nesten tradisjonelt saltaksvolum, mens uttrykket er overraskende ekspressivt. Hovedformen brytes ned av konstruktive bånd som gir et irregulært og komplekst mønster med glass i ulike farger. Juryen verdsetter dristigheten i dette uttrykket, men er likevel i tvil om en såpass liten kirke tåler så sterke effekter.