Brynsveien 2-4  -  Oslo

Skisseprosjekt 2014.

Kontorblokken på Bryn (i Oslo) ble bygget på 70-tallet, og består av utleiearealer for en rekke bedrifter. Vi ble engasjert for å se på utbedringsmuligheter for adkomst-
og inngangsforholdene, som i dag preges av uoversiktlighet, dårlig funksjonalitet og i det hele tatt mangel på estetikk.

Grepet vårt besto i å innføre et variert dekke utendørs, ny belysning, beskiltning og beplantning. Den eksisterende lasterampen tones ned og inngangspartiet tones opp.
Trapper og rekkverk bygges om, og inngangsfasaden rustes opp. Det tilrettelegges for universell utforming.


Bygningen i dag.