"Bussveien"

Konkurranseforslagr i åpen arkitektkonkurranse 2016.
Samarbeidsprosjekt med arkitekt William Fairminer.

Konkurransen dreide seg om design av nye overdekninger og nye holdeplasser for den kommende nye
kollektivtransport-traseen i Stavanger/Sandnes/Sola.

Forslaget viser i tillegg til en helhetstanke på utforming av hele stasjonsområdet en overdekning bestående av glass og stål. De galvaniserte
doble flatstålkonstruksjonene danner levegger mot vind for den ventende, og bærer glasstak/bakvegg  og møbleringselementer.
Glasset gis silketrykkede motiver som knytter stasjonsområdet til lokal og regional kontekst og historie.
Konstruksjonen er en modulbasert struktur som kan adderes og endres, rasjonelt i både produksjonsfase, monteringsfase og vedlikeholdsfase.
Strukturen, basert på 2,5 meters akseavstand, strukturerer også plattformdekket og veibanens dekke på stasjonsområdet.
Alle stasjonens elementer føyer seg inn i strukturen, som f.eks:

-    Sittebenker
-    Ståbenker
-    Belysning
-    Lyd/høytaler
-    Avfall/informasjon