"AKERSELVA ARENA"
Ny bypark på Nedre Foss, Grünerløkka i Oslo.
Innkjøp i åpen internasjonal arkitektkonkurranse, 2008 (19 innleverte forslag)

Prosjektert i samarbeid med arkitektene Ullrich Mende og Carl Patrik Larsson
Oppdragsgiver: Friluftsetaten, Oslo Kommune

Utdrag fra juryens rapport:

"Et godt utformet hovedgrep. Forslaget trekker aktiviteten inn i parken ved Vulkanbrua og etablerer parkens tyngdepunkt der.
Forslaget utfordrer den tradisjonelle måten å utforme parker på i Norge, idet den tar i bruk store romlige elementer som skaper nye dimensjoner for bruk.
Forslaget utvider på denne måten parkbegrepet."