Ombygging av Chateau Neuf.

PML saksbehandler fra skisse/ide-prosjekt til ferdig bygg som ansatt hos Lund & Slaatto Arkitekter AS
(1999-2001)

Publikasjon i Byggekunst 02-2: