"ELERAFF"
(skulptur, 2002, konkurranseforslag)

Skulpturforslag for utsykkng av utearealer ved nytt boligfelt
Utformet av PML, Kjell kristian Karlsen og Knut Linnerud (kunstgruppen bk2lå
(se også kunstgruppens egne hjemmeside www.bk2la.no)