Ellingsrud senter - illustrasjonsprosjekt

Illustrasjonsprosjekt for OBOS Forretningsbygg as (nå OBOS Eiendom as) -  2018-19
Samarbeidsprosjekt med ASTAD ARKITEKTUR AS

Ellingsrud senter er drabantbysentrum for Ellingsrud, og er bygget rundt endestasjon på Furusetbanen. Ellingsrud har stått mer eller mindre uforandret siden det ble bygget på 80-tallet.
Stedet preges av slitasje, lite vellykkede urbane rom og dårlige urbane sammenhenger, og tilbudet på senteret er for lite til at det fungerer som møtested for bydelen.
Omgivelsene og beliggenheten forøvrig har kvaliteter, med umiddelbar nærhet til Østmarka. Ellingsrud ligger også relativt sentralt til, med kort avstand til Lørenskog og gode kollektive forbindelser til Oslo sentrum.

Prosjektet handlet om å skape nye urbane kvaliteter gjennom fortatting og transformasjon.
Økt tetthet gir mulighet for bedre urbane tilbud, og det ble prosjektert inn både bolig, næring og kultur i senteret rundt T-banestasjonen.
Prosjektet hadde stort fokus på gode arkitektoniske løsninger, gode uterom og møteplasser, og det ble etablert nye gode fobindelser til/fra og gjennom senteret i forhold til bebyggelsen i området rundt.
Totalt nytt areal på eiendommen: ca 20.000 m2.

Prosjektet skulle danne diskusjonsgrunnlag for eventuell omregulering av eiendommen, og det ble også gjennomført folkemøte med lokalbefolkningen.
Prosjektet stoppet opp grunnet usikkerhet rundt mulig utvidelse av skolens eiendom, som ligger ved siden av', noe som ville kunne gå på bekostning av prosjektets potensiale.


Ellingsrud senter i dag