Europan 8, Hamar
Byplankonkurranse 2005

Konkurranseforslaget viser en utbygging av Hamars sjølinje mot Mjøsa som inntil i dag har tjent som sporområde for tog.
Konkurranseforslaget drøfter adkomst til det nye området gjennom forslag om et nytt urbant knutepunkt med ny togstasjon, brygge for Skibladner, hotell og shopping.
En sentral promenade (orange linje på planen) gjør området atraktivt . De grønne områdene i øst og vest knyttes sammen med et nytt grøntdrag på området, og fortettet nybygging konsentreres bakerst mot sporene.


Fugleperspektivskisse:
"Urbant knutepunkt" med ny Skibladnerbrygge og nytt hotell til venstre, promenade og naturopplevelsesbro langs nytt grøntdrag sentralt på skissen,
ny "naturreservat-restaurant på søyler i vannet til høyre.
Ny bebyggelse legges i bakkant langs jernbanen. Bak til høyre bygges utescene for parken integrert i næringsbebyggelse mot "Espern". Her kan det for eksempel vises utekino på varme sommerdager...

Det ble som del av prosjektet utviklet et enkelt byggesystem som kan benyttes i mange typer byggeoppgaver, basert på en enkel romtypologi-analyse og disses behov for konstruktive spenn.
Byggesystemet ble blant annet eksemplifisert gjennom presenterte "villablokker":  4 to-etasjes villaer plasseres over hverandre i slanke punkthus, med hage og det hele....
Bygningsdelene i byggesystemet er lett transportable langs vei eller jernbane, og kan på denne tomten nærmest monteres direkte heiset på plass fra jernbanevognene.
Villablokk, oppriss front


Byggesystemet er utviklet som et bæresystem på 2,5 x 5 meter, som det minste konstruktive behov i forhold til en parkeringsplass. Analysen viser at dette er et meget anvendelig grid for både de ulike rom i en bolig, vertikaleneheter eller kontorarbeidsplasser.


"Urbant knutepunkt": Ny jernbanestasjon under sporene som del av ny adkomst til området fra byens sentrum. Hotell, ny skibladnerbrygge og shoppingsenter gir sammen med en ny strandpromenade liv og god bevegelsesflyt gjennom og i området.