Perspektiv fra utstillingssalene

"Guggenheim Helsinki"

Åpen arkitektkonkurranse 2014
Størrelse ca 12 000 m2

Guggenheimstiftelsen er kjent for flere fantastiske museumsbygg rundt om i verden, blandt annet i New York og i Bilbao. Nå skal de bygge et nytt museum i Helsinki,
og har i den forbindelse utlyst en åpen arkitektkonkurranse om utformingen av det nye museumsbygget


Vårt forslag tok utgangspunkt i en enkel og rasjonell struktur som formalt delte publikumsarealene/ad
ministrasjonen og utstillingssalene i henholdsvis en
basebygning og et tårn.
Et av flere vurderingskriterier i konkurransen var energi og miljø, og gjennom konkurransesamarbeidet med Asplan Viak fikk vi til et prosjekt som har et
beregnet energiforbruk på kun 33kWh/m2 pr. år!
Prosjektet tok arkitektonisk utgangspunkt i en videretolking av den historiske havnearkitekturen vi finner langs kaia i Helsinki der tomten ligger. Den enkle
og rasjonelle modulbaserte bygningsoppbyggingen består av kun glass, tre og lys betong. Dette gir en enkel og lys bygning med mange kvaliteter både i
interiør og eksteriør, og et arkitekturhistorisk slektskap til "Scandinavian Design"-perioden.


Med 1715 innleverte forslag var dette denstørste arkitektkonkurransen av sitt slag noen sinne.

Vårt team besto av :

-    siv.ark. MNAL Per Martin Landfald (PML Arkitektur as)
-    siv.ark. MNAL William Faiminer (PML Arkitektur as)
-    M.Sc. Geir Tore Møgedal (Asplan Viak)
-    M.Sc. Per F. Jørgensen (Asplan Viak)


Perspektiv frontfasade- Den hvite translucente glassfasaden over inngangen kan fungere som projeksjonsvegg for laserlys ved viktige arrangementer i museet.
Perspektiv fra inngang/Lobby
Situsajonsplan
Huset er bygget opp med en vsætret enkel materialpalett bestående av tre, lys betong og glass, inspirert av nordisk modernistisk form- og fargebruk kjent
innen "scandinavian design".
 

Alvar Aaltos berømte stol lå var inspirasjon gjennom hele prosessen:


 Bygget ville hatt et beregnet årlig energiforbruk på 33kWh/m2. Dette er sværtt lavt og nesten på nivå med EU`s krav til bygninger innen kategorien
"Nesten Null Energi Bygninger 2020". Dette muliggjøres med bruk av god isolasjon, gunstig rettede lysåpninger, gjennomtenkt kombinasjon av naturlig-
og mekanisk ventilasjon og bruk av solceller på fasadene mot sør-vest og sør-øst.
 Planløsning basen. Ny terminalbygning for fergetrafikken i sør er imnkorpurert i bygningsvolumet.
Fra lobbyen i basen
 Planer av utstillingssalene i tårnet og snitt gjennom hele bygningen.
 Fra utstillingssalene
 Museet er bygget opp med en enkel geometrisk oppbygning, med publikumsarealer iog administrasjon i basebygningen, og utstillingssalene i tårnet.
Den foldede glass-strukturen av hvitt glass tydeliggjør inndeliongen og blir museets formale logo og kjennetegn.
Utstillingssalene kan åpne seg mot sjøen med store skygvedører i fasaden, eller være lukkede black-boksvolumer.
Vår konseptbeskrivelse fra konkurransen: