Halvdan Svartes Gate 46, Oslo

Forprosjekt 2010

Ombygging av et spesielt og arkitektonisk godt gjennomført eksisterende hus fra 60-tallet. To av boenhetene skulle slås sammen til en, med utvidelse
også ned  til underside bygg.
Fasaden mot Frognerbekken ville få et løft ved endring av sokkeletasjen.
Bygningen er interessant organisert ved at inngangen ligger på parkeringsplanet midt i snittet.
Ved sammenslåing av to enheter blir det i den sammenslåtte enheten to paralelle trappeløp som gir en morsom og spesiell sirkulasjon i snittet.


Tverrsnitt av bygningen, med ny nederste underetasje med direkte utgang til hagen mot Frognerbekken.
Fasade mot Frognerbekken. Eksisterende murt sokkel under bygningen rives og gis et mer inntrukket preg. Utvidelse av bolig helt ned i venstre del gir
direkte utgang til hage, og et asymetrisk spill i den forøvrig strengt utformede fasadenPlan inngangsnivå (med parkering mellom kjernene)


Plan 1. underetasje under inngangsnivå


Plan ny 2. underetasje (under byggets utkraging mor Frognerbekken)
Plan oppholdsetasje, plan 2 (over inngangsplanet)


Soveromsetasje (3. etg) øverst


Huset vender seg mot Frognerbekken.