Fasade mot gaten.


Tilbygg til eksisterende hus i Oslo


Status: Innlevert rammesøknad august 2008

Det eksisterende huset er en horisontaldelt tomannsbolig, og enheten i 1. etg skal bygges på med et nytt
tilbygg.
Det nye tilbygget som skal bygges mot gaten foreslås hevet opp  på søyler, slik at det dannes et halvprivat atrium ved inngangene. på bakkeplan under
tilbygget blir det plass til to biler i en åpen car-port, og en ny adkomst til inngangene fra gaten dramatiseres av det å måtte gå under det hevede tilbygget.

Tilbygget utføres med mur/betong i sokkel, mens 2. etg utføres i tre. Tilbygget rommer nye soverom til hele familien, og areal som frigjøres i eksisterende
hus benyttes til bedre oppholdssoner, kjøkken og romslig inngang/entre.
Tilbygget fremstår som en moderne kontrast til det eksisterende huset, og bidrar til å stramme opp inntrykket av huset sett fra gaten, og vegetasjon som
skal omkranse og vokse opp mot tilbygget bidrar til å knytte bygget til natur og tomt.


Huset før påbygging, sett fra gaten