Kulturhus i Helsingborg.
Konkurranseforslag 1996 i samarbeid med arkitekt Kjell Kristian Karlsen

.