Enebolig Bærum
Det eksisterende typehuset fra 60-tallet ble fullt ombygget og utvidet, og fikk omorganisert hage med nytt svømmebasseng

Det orginale huset lå i en nordvendt skråning i Bærum. Huset var for lite og planløsningen uegnet for familien. Lite sol kom inn i huset ned den nordvendte
skråningen sør for huset.
Huset ble bygget på i bakkant i en split-level-løsning som utnyttet terrengfallet. Taket på halve det gamle huset ble løftet mot sør, og forlenget over
tilbygget, slik at huset fremstår som helhetlig. Panel og vinduer ble skiftet, og detaljering rundt takutstikk endret slik at taket fremstår som en lett og
sammenhengende skive over hele bygningen.
I det sør- og vestvendte åpne atriumet i hagen ble det bygget  svømmebasseng
Den nye løsningen med taket ga masse sol inn i huset fra sør, og en ny spennende planløsning med et interiør som forholder seg til hage og lys utenfor.

Bærum.
Ferdigstillt 2006.
Presentert i Bonytt nr. 6/2008
Presentert i Asker og Bærums Budstikke august 2015 , http://www.budstikka.no/design/arkitektur/interior/boligens-sosiale-samlingspunkt/s/5-55-132930


Fra interiør hovedetasje. Trappen kommer opp i midten av huset og deler av stue og kjøkken/spisestue    Foto: PML Arkitektur as


Foto: PML Arkitektur as


Foto: PML Arkitektur as


Foto: PML Arkitektur as 
Huset fra før ombygging. Høyre del av tak ble løftet til forlengelse av det til venstre, og ført videre over tilbygg.
Slik åpner husets interiør seg etter ombygging på en helt annen måte mot solen i sør, samtidig som landskapet rundt huset integreres på en helhetlig
måte mot bygningsvolumet.
Foto: Per Martin Landfald


Sett fra veien    Foto: Per-Erik Jæger


Foto: PML Arkitektur as


Foto: Per-Erik Jæger


Foto: Per-Erik Jæger


Tilbygget inneholder nytt master bedroom og nytt bad, og ligger på et split-level-nivå høyere enn resten av huset.
Foto: Per-Erik Jæger


Kjøkken og spisebord forholder seg til atriet i hagen
Foto: Per-Erik Jæger


Med det løftede taket slipper sydsolen inn i huset over den nordvendte skråningen
Foto: Per-Erik Jæger


Orginalpeisen fra 60-tallet ble beholdt
Foto: Per-Erik Jæger


Foto: Per-Erik Jæger


Panelet har gjerdede hjørner, uten bruk av hjørnekasser eller listverk.
Foto: Bonytt

     
Foto: Bonytt                                                                                                    Foto: Bonytt


Foto: Bonytt


Foto: Bonytt
Modellbilde fra prosjekteringsfasen:

Foto: PML Arkitektur as