Hyttetilbygg og ombygging av hytte i Valdres , 2006

Tilbygget forholder seg kontrasterende til den eksisterende hytta, men underordner seg likevel gjennom sin dimensjon, form og plassering.
Takvinkler i eksisterende hytte finner man igjen i tilbyggets tak, mens ytterste veggen er 90 graders vinkel på takflaten. Slik knyttes tilbygget til bakken,
og tilbygget gis en "koie" eller "naust"-form, kjente bygningsformer for fjellheimen.

Prosjektet er publisert i hyttemagasinet Hyttelkiv, se reprrtasje her

            Tilbygg til hytte, modell fra prosjekteringen