Hyttetilbygg og ombygging av hytte i Valdres , 2006

Tilbygget forholder seg kontrasterende til den eksisterende hytta, men underordner seg likevel gjennom sin dimensjon, form og plassering.
Takvinkler i eksisterende hytte finner man igjen i tilbyggets tak, mens ytterste veggen er 90 graders vinkel på takflaten. Slik knyttes tilbygget til bakken,
og tilbygget gis en "koie" eller "naust"-form, kjente bygningsformer for fjellheimen.

Soverom i den eksisterende hytta ble innlemmet i stuen. Tilbygget inneolder nytt soverom/oppholdsrom og bad.

Eksisterende hytte fikk nye større vinduer mot utsikten.

Prosjektet er publisert i hyttemagasinet Hyttelkiv, se reprrtasje her


Foto: Hytteliv (spesialnummer april 2013)


Foto: Hytteliv (spesialnummer april 2013)


Store vinduer åpner tilbyggets interiør mot naturen
Foto: Hytteliv (spesialnummer april 2013)


Hemsen på tilbygget har utsikt i to retningerFoto: Hytteliv (spesialnummer april 2013)Tilbygget har et nytt kombinert oppholdsrom og soverom
Foto: Hytteliv (spesialnummer april 2013)


Arkitekten med sine sønner
Foto: Hytteliv (spesialnummer april 2013)


Mellombygget knytter hytta og tilbygget sammen
Foto: Hytteliv (spesialnummer april 2013)


Eksisterende hytte fikk innlemmet et soverom i stuen. nytt vindu åpner hytta mot utsikten og mot solkroken mellom hytta og tilbygget.
Foto: Hytteliv (spesialnummer april 2013)

Bilder tatt av PML:
            Tilbygg til hytte, modell fra prosjekteringen