Sommerhytte i Sandefjord

Ombyggingingen av gammel hytte endte med ny hytte, basert på samme fotavtrykk som den orginale hytta.

Tomten ligger på en hylle på et nivå over veien, omkranset av skrenter og fine svaberg. Hytta har adkomst fra vei på bakside, og henvender seg mot
hage og utsikt på fremside. Hytta er bygget med åpenhet fra adkomst mot utsikt, og hovedrommet under skråtaket har både stue og kjøkken.
I deler av det høye rommet er det bygget en hems, for opphold og ekstra soveplass.
Mot utsikten åpner hytta seg enda mer, men uten å miste intimiteten i rommet innenfor.
Uthuset ved inngangen ble bygget om også, og inneholder boder og soverom. Uthuset knyttes sammen med hovedhuaset med et tak.

Ferdigstilt 2014


Fra veien har hytta en litt abstrakt karakter


Inngangen mot adkomsten. Uthuset i front ble bygget om i samme stil som den nye hytten, og bundet sammen med hytten med et tak.
De fine svabergene leder opp til inngangstunet fra veien.


Sett fra veien


Hytten forholder seg til skrenter og koller, og samspillet gir interessante uterom mellom hytte og terreng


Takterrassen over soverommet


Hovedvolumet inneholder stue og kjøkken, og har hems for opphold og ekstra soveplasser


Hytta er gjennomlyst i aksen fra inngang til utsikt


Vinduene i stuen er utformet for  utsikt og sol, men med tanke også på at rommet skal oppleves inimt


Stue og hems sett far kjøkken


Pergolaen utenfor stuen definerer et intimt uterom, og er med på å sette arkitektonisk særpreg. Den hindrer også direkte nedsyn fra takterrassen.
Det skal etableres motoriserte solseil på underside, dette er ikke kommet på plass enda.


Plantegning


Fasader

Hytta før ombygging: