Nytt bad i gammelt hus

2017

Huset er fra 1971. Ombyggingsprosjekt interiør for tilrettelegging for universell utforming for eldre mennesker som vil bli boende.
Hele hovedetasjen oppe tilrettelegges slik at den fungerer uavhengig av resten av huset, uten terskler, og med gode funksjonelle  løsninger.
Eksisterende bad ble revet og slått sammen med tilstøtende rom, nytt større bad bygget i forbindelse med soverom.
Nye tiltak baserer seg på videretolking av materialer det fine huset domineres av fra det originale interiøret.