Ny enebolig på Jar, Bærum

Ferdigstilt 2013

Boligen ligger i en østvendt skråning på Jar med nydelig utsikt over Holmenkollen, byen og fjorden.
Tomten var trang og vanslkelig å bebygge, og det måtte jobbes mye med terreng og støttemurer for å få til husets plassering, nedkjørsel og hage.
Boligen fremstår ferdig bygget som enkel og terrengtilpasset, og det er benyttet  tre i fasader, mens støttemurer er av ubehandlet matriseforskalet betong.
På sikt vil vegetasjon omkranse huset og bidra til enda bedre integrering i naturen rundt. Støttemurene er beplantet med villvin på nedside, og vil på sikt bli helt bevokst.
Takterrassen var planlagt omkranset av et  rekkverk som skulle strekke seg utenfor takflaten og bli  til en pergola for klatreplanter over terrassen nede på hageplan.
Pergolaen ble valgt vekk under byggeperioden av byggherre.


Sett fra hagen


Huset var opprinnelig planlagt med pergola.


Sett fra adkomsten.


Sett fra nedsiden i den bratte naturtomten i skråningen


Inngangen på oversiden. Hagen er adskilt fra huset med en nedfelt renne med elvegrus, noe som gir huset lav grunnmur og et preg av å være satt godt
fast i bakken.Hus og garasje er adskilt med utvendige trapper mellom gårdsplassen og hagen nedenfor. Her er inngang til hybel i underetasje.


Huset sett fra nabo ovenfor. Huset er utformet med tanke på bevaring av utsiktsforholdene for naboene rundt.


Huset sett fra nedsiden.


Huset sett fra hagen, utsikt mot Holmenkollen.


Fasade øst og nord


Fasade vest og sør
 

BYGGEPLASSBILDER:

Byggeplassbilder, november 2012:

Hus og utsikt sett fra hagen
Stue sett mot kjøkken


Stue sett fra kjøkkensone

 

Eldre byggeplassbilder:


Fra byggeplass, september-12


Fra byggeplass, august -12