Skisse for totalombygging av enebolig i Oslo, 2010
(Skisse/-ide-prosjekt)