Sommerhytte Lyngør

Planlegging av hytter integrert i natur, i forbindelse med pågående reguleringssak for Østre Løktene, Lyngør
(Pågående prosjekt)

Ansvarlig Arkitekt: PML Arkitektur as
Tiltakshaver: Privat
Illustrasjon: Arkitekt William Fairminer / PML Arkitektur as