Villa Myrveien 35 - Asker

Huset på Nesøya er fra 60-tallet, og skal gjennomgå en oppgradering og får nytt tilbygg og påbygg.
Det bygges terrengintegrert garasje med frittliggende hybel over i skråningen nedenfor.
Hagen oppgraderes med nye uteplasser og støttemurer.
Rammesøknad leveres vår 2020.