"Til sjøs!"

Ny permanent utstilling på Norsk maritimt museum, Oslo
Åpnet september 2014.
Samarbeid med siv.ark. Lasse Altern Halvorsen

Utstillingen handler om sjøen som arbeidsplass, fra vikingtid til i dag. Som utstillingesarkitejkter har vi deltatt i hele prosessen fra tidlig programmering til
ferdig bygget utstilling, et arbeid som ble påbegynt i 2011, og avsluttet ved åpningen etter endt byggeprosess.
Hovedgrepet i utstillingen er 12 personifiserte fiktive skikkelser som representerer uluike roller fra livet på sjøen og fra ulike tider.
Utstillingen benytter mange medier, som gjenstander, film, lyd, illustrasjoner, grafikk og lys.
All innredning og møblering er tegnet av oss.

Alle foto: Ansgar ValbøPlanløsning utstilling
  Introveggen introduserer skikkelsene utstillingen handler om.
  Fra introsonen og sonen som introduserer "barnesporet", som er en egen tråd som går gjennom utstillingen.
 Benk i et av karnappene.
  Monter med genuine gullmynter funnet i skipsvrak. Gjenstandenes høye verdi ga spesielle krav til utforming av montere.
Monter fra karnapp med tema fra seilskutetiden.
  Fra sonen "Lystseilas"
 Dokumentarisk film om en seilskutes passering rundt Kap Horn vises kontinuerlig i eget rom.
   
 
 

 Krigsseilere fra 1. og 2. verdemnskrig er hedret i hvert sitt karnapp avsatt til alle de omkomnes navn, montert på glass mot ytterfasaden.
  Fra sonen "Landlov"
    To orginale lugarer er med i utstillingen, her en lugar fra "Balao", et fraktskip fra 70-tallet.
 Bakveggen i utstillingen har dagens sjømann som tema, vist og skildret gjennom tte paralelle filmer som rullerer kontinuerlig på bakveggen.
Utstillingens hovedelementer er tolv fiktive skikkelser presentert i hver sin stasjon bestående av en illustrasjon, en grafisk vegg og et gjenstandsmonter.
Et spesialskrevet skildring av skikkelsen leses opp på norsk/engelsk når den besøkende tråkker på fotpedalen på gulvet i hver stasjon.
Utstillingen plukker opp geometrier og materialer man finner i museet fra før
  Glasshyller med objekter i monter
 Arkitektene/utstillingsarkitekteneFRA PROSJEKTERING OG BYGGEPERIODEN:


Befaring i Vilnius (Litauen), mai 2014. Ett av 12 montere som skal utgjøre hovedelementene i utstillingen.


1. element av utstillingen "Til sjøs!" under momntering.


Byggeplass, mai 2014


Modellstudie av sonen "Landlov"
Foreløpige illustrasjoner