Norsk Maritimt Museum (NMM), Bygdøy Oslo (2010)

PML Arkitektur i samarbeid med Lasse Altern Halvorsen engasjeres av museet etter seier i lukket (invitert) konkurranse.
Oppgaven består i utforming av utstilling og utstillingsrom, og omfatter også studier av museets mer overordnede organisering.