Ny ambassadørbolig i Sofia (Bulgaria)

Oppdragsgiver: Statsbygg.
Ferdigstillt 2009
Samarbeidsprosjekt med N1 Arkitekter.

Bygget inneholder ambassadørens bolig, samt representasjonsarealene for den norske ambassaden i Sofia.
Ved siden av å løse de praktiske behov ambassaden hadde, var hensikten med nybygget også å benytte anledningen til å markedsføre norsk arkitektur
og design. Prosjektet ble derfor utlyst som åpen internasjonal arkitektkonkurranse. Det ble i konkurransen levert totalt 87 forslag løsningsforslag.

Konkurransen ble vunnet av PML Arkitektur i samarbeid med N1 Arkitekter.

Bygget er organisert som et atriumshus, der representasjonsdelen deler atriet med ambassadørens bolig. Bygget utnytter terrengfallet og
integreres tett med hageanlegget rundt.
UTDRAG FRA KONKURRANSEJURYENS KOMMENTAR TIL PROSJEKTET
:

Motto: CIOCIOSAN         
Forfattere: PML ARKITEKTUR og N1 Arkitekter                                                 

" Forslaget har klart å løse de ulike behov for bolig og representasjon på en utmerket måte. Det har også klart å holde seg innenfor en skala som harmonerer
med romprogrammet og omgivelsenes karakter.
Det viser en sjelden kombinasjon av det enkle og beskjedne samtidig som det har et storslått preg av offentlighet i nordfasaden og atkomstsituasjonen.
......
et representativt anlegg som Norge med stolthet kan vise fram"

FOR PRESENTASJON AV KONKURRANSEPROSJEKTET OG FORPROSJEKTET, KLIKK HER
FOR Å SE ENDELIGE ARKITEKTTEGNINGER , KLIKK 
HER
Østfasaden
Deler av atriets uteområde er dekket over en glasstettet pergola.
Fra atriet oppleves utsikten mot byen gjennom stuedelen.
   Hagen er utformet i tett dialog med arkitekturen
Atriet sett fra representasjonsdelen. Ambassadørens bolig iligger i den bakerste delen.
Representasjonsdelen. De to parallelle trappene fører henholdsvis opp fra inngang til hall og fra adkomst til atriet.
Skyvedørene i både stue og hall kan åpnes mot atriet, slik at man kan sirkulere fritt.

Situasjonsplan
Plan hovedetasje. Ambassadøren har sin private bolig i baktre (venstre) del, mens representasjonsdelen henvender seg mot adkomsten og utsikten.
Atriet er tilgjengelig fra begge.
Fasade mot øst
Fasade mot vest (mot atrium)
Snitt sett fra vest
 Modell fra konkurransen
 Inngang for betjening og samt ambassadørens private inngang ligger på østsiden av bygget, mens representasjonsdelen har sin inngang under utkragingen i front
   Fra representasjonsdelens interiør
 Ambassadørens private hage på baksiden av bygget