Villa Ole moes vei 22

Utvidelse/tilbygg til 20-tallshus, Nordstrand (Oslo)-
Tilbygget inneholder nytt inngangsparti, bad, stue, soverom og hobbyrom.
Tilbygget er utformet på en måte som lar det gamle huset fortsette å spille hovedrollen på eiendommen.

Arkitekt:           PML Arkitektur as
Byggmestyr:    Nor-Lit as
Byggherre:      Privat
Ferdigstilt:       2015