Otto Ruges vei 24 - Bærum - totalmmbygging og transformasjon av enebolig

Skisseprosjekt 2018

Boligen slik den ser ut i dag