Finstad grendehus
(felleshus for nytt boligfelt)
Skisseprosjekt 2008 for Skanska Bolig as
Prosjektert i samarbeid med arkitekt Patrik Larsson (CLD), under samarbeidsnavnet PL2
Boligfelt i Fagerstrand: