Ambassadørbolig i Sofia,
Ferdig forprosjekt.
Forventet byggestart: 2006.
Oppdragsgiver: Statsbygg.
Samarbeidsprosjekt med N1 Arkitekter.

Oppdraget er resultat av 1.premie i åpen internasjonal arkitektkonkurranse med 87 innleverte forslag
 
UTDRAG FRA KONKURRANSEJURYENS KOMMENTAR TIL PROSJEKTET
:

Motto: CIOCIOSAN         
Forfattere: PML ARKITEKTUR og N1 Arkitekter                                                 

" Forslaget har klart å løse de ulike behov for bolig og representasjon på en utmerket måte. Det har også klart å holde seg innenfor en skala som harmonerer med romprogrammet og omgivelsenes karakter.
Det viser en sjelden kombinasjon av det enkle og beskjedne samtidig som det har et storslått preg av offentlighet i nordfasaden og atkomstsituasjonen.
......
et representativt anlegg som Norge med stolthet kan vise fram"


Perspektiv fra forprosjekt


Plan hovedetasje


Situasjonsplan


Modellbilder fra innlevert skisseprosjekt


Prinsippsnitt fra konkurransen


Konkurransemodell


Perspektiv fra konkurransen