Nytt rådhus i Sola

Konkurranseprosjekt 2015.
Illustrasjoner ved William Faiminer

En eksisterende fløy av dagens rådhus skulle utvides med en ny og større del.Prosjketet skulle føye seg inn i den nye sentrumsplanen for Sola.
Konseptet var å lag en ny vegg for den planlagte rådhusplassen i enden av Rådhusgaten, og knytte sammen  Rådhusplassen med byparken i sør.
Slik ville det planlagte høyhuset mellom Rådhusgaten og byparken fremstå som en viktig solitær bygning, som sammen med planlagt kirke nord for
Rådhusplassen ville ramme inn plassen og skape nye sammenhenger i byen.