Sommerhytte for familien Wiig - Tromøya

Ny sommerhytte i Raet Nasjonalpark på Tromøya (Arendal).
En eksisterende hytte ble revet og erstattet av ny hytte, som vender seg mot sjøen, solen og utsikten.
Det var strenge restriksjoner for å få bygge i nasjonalparken, og hytta er derfor bygget lav og lavmælt tilbaketrukket på tomten, og kledt med mørkmalt panel
og ubehandlet malmfuru som på sikt vil gråne.
Hytta er bygget med kompakt planløsning og gjennomgående bruk av tre, med knappe detaljer og fast innredning tegnet som del av prosjektet.
Ferdigstilt 2021.

Arkitekt: PML Arkitektu as
Utførende: Byggmester 1
Tiltakshaver: Privat

Foreløpige bilder:


Foto: Byggherre


Foto: Byggherre


Foto: Byggherre


Foto: Byggherre


Foto: Byggherre
Foto: Byggherre


Foto: Byggherre


Foto: Byggherre


Foto: Byggherre


Foto: Byggherre


Skisse fra tidlig prosjekteringsfaseStue, fast møblement under bygging. (foto: Byggmester 1)


Fra badet

Fasade sør og vest

Ny hytte erstattet eksisterende hytte på tomten, som ble revet.


Eksisterende hytte på tomten ble revet for på gi plass for ny hytte.