Styrkr AS  -  Totalombygging kontor

Kontoret ligger i toppetasjen i Andvord-bygget på Stortorget, og ble bygget om for konsulentselskapet Styrkr as.
Kontorlandskapet var før ombygging nedslitt og rotete og hadde lav arkitektonisk verdi (se bilde nederst).
Lokalet ble med forslaget bygget om til et  lyst åpent landskap, med en møteromsboks av glass
i midten som et sentralt element.
Faste og løse møbler er designet som del av prosjektet.

Ferdigstilt januar 2015


 

Fra prosjekteringen:


Før ombygging:


Kontoret slik det ser ut i dag