"SUN-SHIELD"
Konsept for prototyp for passivvarme-hus (lavenergihus)
(under utvikling)