"SYKLUS"
"Syklus" er et kombinert forsknings - og markedsfremstøt som har som formål å diskutere boligform og boligtilbud for eldre.
Målsettingen er å finne frem til og få realisert et større spekter gode boligtypologier for eldre generasjon, både for ulike grader av pleietrengende og
for fullt ressurssterke og "ungdommelige" eldre. Utgangspunktet er at vi mener tilbudet i dag er alt for dårlig, og at et bedre tilbud både ville være
med på å gjøre tilværelsen og de viktige valgene lettere i overgangen fra ung til eldre.

Sammarbeidsprosjekt med Carl Patrik Larsson, 2008.