Sommerhytte på Tromøya (Arendal)

Den nye trehytten bygges inntil den eksisterende murhytten fra 1960-tallet. Sammen skal de to hyttene fungere som generasjonshytte for to søskenfamilier.
Tilbygget bygges i lavmælt modernistisk stil med nær tilknytning til landskap, natur og utsikt.
Den nye hytta utformes med kontrasterende men likevel tilpasset uttrykk mot den eksisterende hytten.

Påbegynt prosjektering 2007
Ferdig bygget sommeren 2009


     

     

     

Fasade mot sør