Sommerhytte på Tromøya (Arendal)

Hytta er bygget som en ny selvstendig hytte som er bygget inntil en eksisterende hytte fra 1960-tallet, på en nydelig utsiktstomt mot havet.
Den eksisterende hytta er på senere tidspunkt bygget om med farge- og materialkarakter som den nye.
Sammen fungerer de to hyttene som generasjonshytte for to søskenfamilier.
De to hyttene har ulik og kontasterende form, men utgjør tilsammen likevel en planlagt helhet, der arkitektonisk karakter, uterom, privatliv, utsikt og
terrengtilhørighet ivaretas til begge hytters fordel.


Påbegynt prosjektering 2007
Ferdig bygget sommeren 2009
            

      
 Fasade mot sør