Trosteveien 14, Bærum    -    Ombygging av og tilbygg til enebolig

Det opprinnelige huset er modernisert og totalombygget, og tilføyet nytt tilbygg, inngangsparti og ny frittliggende carport.
Hagen åpnes opp sett innenfra, og interiøret åpnes opp med åpne romsoner inne og mot hagen ute.
Hagen er formet sammen med bygget og bygg og hage er tenkt som en arkitektonisk helhet.


Ferdigstilt 2017/18


                          

 

 

 

 

 

BILDER FRA BYGGEPLASS: