Carport på Vakås i Asker

Carporten er bygget i betong og tre, og ligger halveis integrert i terrenget..
Ferdigstilles 2014