"HJUL VIPS"
2. premie i åpen arkitektkonkurranse, 2008 (13 innleverte forslag)

Prosjektert i samarbeid med arkitektene Ullrich Mende og Carl Patrik Larsson
Oppdragsgiver: Lørenskog kommune

Den gamle oppgangssagen på Losby i Lørenskog er vernet, og i forbindelse med Lørenskogs 100-års-jubileum ble det avholdt en åpen arkitektkonkurranse,
der oppgaven var et vernebygg over sagen. Det skulle i tillegg bygges scene med scenerom, samt et amfi i forbindelse med scenen, plassert i det
naturlig fallende terrenget. Oppgangssagen på Losby er et viktig anlegg i Lørenskogs historie, og selve vasshjulet preger også kommunens kommuneskjold.

Vårt forslag for vernebygget besto i en åpen trekonstruksjon av eik, kledt med spiler, som rammet inn hele anlegget inkl. scenen og scenerommet.
I tillegg la vi vekt på at hele landskapsrommet skulle tas i bruk som historie-fortellende anlegg. En lineær aktivitets- og informasjonsstruktur følger
i forslaget den  veien tømmeret fulgte fra tømmerfløting til ferdig plank. Produksjonslinjen gikk fra dammen, der tømmerfløtingen stanset og tømmeret
og vannet som drev vasshjulet ble ført inn i vassrenna mot sagen, videre gjennom  sagen, og til slutt mot lagring og bortkjøring av plank og ferdig produkt
på området nedenfor. Publikumsanlegget vi definerte i vårt forslag tok i bruk hele dette strekket, der vernebygget skulle være det sentrale elementet
i anlegget.