Vestfold og Telemark Krematorium
Arkitektkonkurranse, 2008
I samarbeid med siv.ark. Patrik Larsson.
3d-visualiseringer av stud.ark. Truls GrimstadSituasjonsplan.
Perspektiv mot inngang