Villa Bjørgo - ferdigstilt 2019

Boligen ligger på toppen av Sollihøgda, langs- og på sørsiden av E16.

Bygget har en lav og lukket karakter mot veien på nordsiden, men åpner seg med økende takhøyde og store vinduer og terrasser mot utsikt , sol og natur mot øst, sør og vest.
Boligen er bygget for et nypensjonert ektepar, og er organisert på ett plan, men med rom for gjester i underetasjen (sokkelen).
Hovedvolumet er kledt med ubehandlet malmfuru. Sokkel og støttemurer i puss og ubehandlet betong.
På taet er det sedummose.
Huset varmes med gulvbåren vannvarme, forvarmet av energipumpe mot berg.

Bildene er tatt rett etter ferdigstillelse. På sikt vil tomten dekkes av naturlig vegetasjon tett omkransende huset.
Sokkel og støttemurer skal beplantes med klatreplanter, slik a huset,  når vegetasjonen er på plass, vil gli helt inn i naturen rundt.


  
 Bilder fra byggeprosessen:Arkitekten på byggeplassbefaring august 2018