Villa Bjørgo - ny enebolig på Sollihøgda (byggeplass, ferdigstilles sommer 2019)

Boligen ligger langs E16 på toppen av Sollihøgda. Bygget vender ryggen mot veuien og henvender seg mot utsikt , sol og natur.
Den murale sokkelen holder oppe et utkragende volum kledt med ubehandlet malmfuru. På taket plantes sedummose.

Arkitekten på byggeplassbefaring august 2018
 

Modellbilde og tegninger fra prosjekteringsfasaen: