Villa Bjørgo - ny enebolig på Sollihøgda

Under utarbeidelse, rammesøknad leveres våren 2016