Nils Lauritssønns vei 12b , Oslo

Ombygging av - og utvidelse enebolig, Ferdigstilt 2013.
Prosjektet omfatter total ombygging eksisterende bolig (interiør og eksteriør)  + nytt tilbygg og hage
Alle bildene av ferdig bygg er tatt av fotograf Ansgar Valbø


                       


 


 

          

 
OG SLIK SÅ HUSET UT FØR OMBYGGING:


Boligen før ombygging

 

ARKITEKT-TEGNINGER:


Fasader mot hage (sør og vest). Det nye tilbygget sammen med den ombygde boligen rammer inn et uterom som fungerer som et fortsettelse av
interiøret og binder sammen de to fløyene i et skjermet men åpen atrium.
 Fasader mot vei (øverst) og nabo mot nord (nederst)
Plan hovedetasje. Ny trapp kommer opp fra inngangen nede mellom kjøkken og stue.
Plan underetasje. Nytt uinngangsparti med ny trapp i tidligere garasje i gammelt hus, ny garasje under nytt tilbygg.

På grunn av byggherrens tilknytning til Frankrike og byggets utforming fikk prosjektet arbeidstittelen "Maison Citroën" ...

Modellfoto fra utviklingen av prosjektet: